• Home
  • Pubblicazioni
  • Volumi
  • Collana Federalism

Collana Federalism

Lord_Lothian_The_Paths_of_Federalism


«Die Welt war meine Gemeinde» Willem A. Visser 't Hoof - A Theologian for Europe between Ecumenism and Federalism
A cura di: Filippo Maria Giordano e Stefano Dell'Acqua
Editore: Peter Lang
Anno di pubblicazione 2014
ISBN 978-2-87574-219-3 pb.